Afstand

- Helaas schudden we geen handen.
- We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand .
- Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
- Kom zoveel mogelijk alleen.
- We maken gebruik van spatschermen.

 

Hygiëne

- Bij de deur staat desinfectans waar u vriendelijk wordt verzocht gebruik van te        maken.

- Aan de behandeltafel worden nogmaals de handen gedesinfecteerd.

- Na de behandeling worden zowel de behandelplek , als de gereedschappen               gedesinfecteerd.

 

Algemene regels

- Ben je ziek, hoest of nies je. Blijf thuis.

- Is er iemand in je omgeving met koorts, dan vraag ik u vriendelijk de afspraak        tijdig te verzetten.