Privacyverklaring Nagelsalon Nails & More

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nagelsalon Nails & More verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Nagelsalon Nails & More, of om een andere reden persoonsgegevens aan Nagelsalon Nails & More verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Nagelsalon Nails & More, Meidoornlaan 2 A1, 9674 EB te Winschoten.

KvK nr 80480284. De salon is bereikbaar via info@nagelsalonnailsandmore.nl of 0597 854256.

 

 1. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel

 2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt Nagelsalon Nails & More:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum;
 2. b) adresgegevens eventueel postadres;
 3. c) telefoonnummer, e-mailadres;
 4. d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier;
 5. e) Voor – en na foto’s van behandeling.

 

2.2 Nagelsalon Nails & More verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan, facturen en algemene informatie;
 2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nagelsalon Nails & More evenals facturen of pakketten;
 3. c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de

    behandelingen om deze te monitoren;

 1. d) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren;
 2. e) voor- en na foto’s mogen alleen gebruikt worden op social media of voor reclamedoeleinden nadat je toestemming hebt gegeven.

 

 1. Bewaartermijnen

Nagelsalon Nails & More verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens direct vernietigd.

 

 

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nagelsalon Nails & More passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nagelsalon Nails & More gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Nagelsalon Nails & More kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nagelsalon Nails & More zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nagelsalon Nails & More je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Nagelsalon Nails & More via info@nagelsalonnailsandmore.nl

 

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.